INTERNATIONAL

RADIOLOGI

BENSTÖD FÖR HÖFTRÖNTGEN EASYGLIDER™ FANTOM MÄRKEN PATIENTFÖRFLYTTNING PATIENTMARKÖRER PERSONDOSIMETER POSITIONERINGSHJÄLPMEDEL PERSONLIGT STRÅLSKYDD STRÅLSKYDDSSKÄRMAR

PERSONDOSIMETER

Bleeper III och Bleeper Sv är små robusta och lättanvända persondosimetrar som gör användaren uppmärksam på bakgrundsstrålning och varnar vid stigande dosrat.

Bakgrundsstrålning indikeras genom en signal var 15 minut. Signalfrekvensen ökar vid ökad dosrat och övergår i en kontinuerlig signal vid höga nivåer (> 1 mSv/h).

Bleeper Sv är försedd med display visande

absorberad dos.

  • Energiområde: 45 KeV till 6 MeV
  • Respons: Linjärt upp till 50 mSv/h
  • Dispaly: 1 - 999999 µSv (Bleeper Sv)
  • Dimensioner: Bleeper III 148 x 27 x 16 mm              Bleeper Sv 152 x 35 x 16/23 mm  
  • Batteridriven (2 resp. 3 AAA) livslängd ca. 1 år                 

Vertec

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PRODUKTER och TJÄNSTER   SUPPORT   SCANFLEX MEDICAL   KONTAKT

Strålskydd

Comfort Line

Radiologi

Strålterapi

Nukleärmedicin

SÖK PRODUKT   A-Z

Broschyrer

Bruksanvisningar

Information om antibakteriellt innertyg

CE Certifkat

Företaget

Samarbeten

Certifieringar

Miljö

Utställningar och möten

Scanflex Medical AB

Tumstocksvägen 9A

187 66 TÄBY

Tel.   08-544 909 50

Fax.  08-544 909 60

e-post: info@scanflex.se

Kontaktformulär och vägbeskrivning>>

 © 2020 Scanflex Medical AB