INTERNATIONAL

RADIOLOGI

BENSTÖD FÖR HÖFTRÖNTGEN EASYGLIDER™ FANTOM MÄRKEN PATIENTFÖRFLYTTNING PATIENTMARKÖRER PERSONDOSIMETER POSITIONERINGSHJÄLPMEDEL PERSONLIGT STRÅLSKYDD STRÅLSKYDDSSKÄRMAR

Leeds

Gammex

RSD Alderson

Kyoto Kagaku

CIRS

FANTOM FÖR KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING

Vi representerar världens ledande tillverkare av fantom för kvalitetssäkring, simulation och undervisning inom diagnostisk radiologi, ultraljud och strålterapi. Vi har fantom för varje behov och modalitet.

Anatomiska fantom i vävnadsliknande material för undervisning och simulering inom röntgen, datortomografi och strålterapi.

Tekniska fantom för kvalitetsäkring inom röntgen och datortomografi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PRODUKTER och TJÄNSTER   SUPPORT   SCANFLEX MEDICAL   KONTAKT

Strålskydd

Comfort Line

Radiologi

Strålterapi

Nukleärmedicin

SÖK PRODUKT   A-Z

Broschyrer

Bruksanvisningar

Information om antibakteriellt innertyg

CE Certifkat

Företaget

Samarbeten

Certifieringar

Miljö

Utställningar och möten

Scanflex Medical AB

Tumstocksvägen 9A

187 66 TÄBY

Tel.   08-544 909 50

Fax.  08-544 909 60

e-post: info@scanflex.se

Kontaktformulär och vägbeskrivning>>

 © 2020 Scanflex Medical AB