FÖR PATIENTEN
Comfort and safety

ÖGON- OCH TYRIOIDEASKYDD

GrayShield engångsskydd

GrayShield skyddar ögon och thyroidea hos patienter som genomgår datortomografi och röntgenundersökningar.

GrayShield ögonskydd

Vid datortomografi av skallen liksom vid allmänna röntgenundersökningar finns det risk för att ögonlinsen utsätts för höga och onödiga stråldoser. Ögonskyddet placeras över ögonen och reducerar kraftigt den stråldos som linserna utsätts för. Orsakar minimala bildartefakter.

Gray-shield-ögonskydd

GrayShield tyreoideaskydd

GrayShield tyreoideaskyddär formade för att passa bekvämt över sköldkörteln och reducerar kraftigt dosen som den strålningskänsliga körteln utsätts för. Skyddet motsvarar på 0.125 mmPb. Dosreduktionen har verifierats i kliniska studier och uppgår till drygt 60 % vid datortomografi eller allmänna röntgenundersökningar.

Gray-shield-tyreoideaskydd

Engångsbruk

GrayShield är till för engångsbruk och förhindrar därför biologisk kontamination mellan patienter. Strålskyddet skapas med hjälp av bariumsulfat. Efter användning kan GrayShield slängas med det vanliga avfallet.