PERSONDOSIMETER

Bleeper III och Bleeper Sv är små robusta och lättanvända persondosimetrar som gör användaren uppmärksam på bakgrundsstrålning och varnar vid stigande dosrat.

Bakgrundsstrålning indikeras genom en signal var 15 minut. Signalfrekvensen ökar vid ökad dosrat och övergår i en kontinuerlig signal vid höga nivåer (> 1 mSv/h).

Bleeper Sv är försedd med display visande absorberad dos.

  • Energiområde: 45 KeV till 6 MeV
  • Respons: Linjärt upp till 50 mSv/h
  • Display: 1 – 999999 µSv (Bleeper Sv)
  • Dimensioner: Bleeper III 148 x 27 x 16 mm
    Bleeper Sv 152 x 35 x 16/23 mm
  • Batteridriven (2 resp. 3 AAA) livslängd ca. 1 år
Bleeper-1
Bleeper-2

Bleeper-1-Thumbnail
Bleeper III

Bleeper-2-Thumbnail
Bleeper Sv