RECTAFIX™

Förhindrar rektal blödning från prostata strålbehandling

Rectafix ger ett säkert och effektivt sätt att förhindra rektal blödning genom att minimera mängden rektal vävnad som får en hög dos. På detta sätt reduceras risken och svårighetsgraden av rektal toxicitet avsevärt.

Rectafix är lätt att kombinera med vanliga strålterapibehandlingstekniker och den är kompatibel med både röntgen, CT, MR och EPID: er för planering, simulering och verifiering.

Rectafix