VÅR MILJÖ

Miljö

“Att vara rädd om vår natur och spara på våra naturliga tillgångar för kommande generationer är en av våra viktigaste uppgifter”

“I allt vi gör skall en medvetenhet om vår miljö och hur vi kan vårda den återspeglas”

Sedan upptäckten av röntgenstrålarna har bly varit det traditionellt vanligaste materialet som använts för att skärma och skydda oss från strålningen. I personliga strålskydd har i mer än ett århundrade gummi blandat med blyoxid varit det enda tillgängliga materialet. Detta material har utmärkta strålskyddsegenskaper men har mycket stora miljömässiga nackdelar; bly är giftigt och orsakar även i små doser skador på människan, djur och skadar vår natur.

Vi ser som en av våra viktigaste uppgifter att ta fram miljövänliga produkter utan att göra avkall på säkerhet och komfort. Genom intensiv forskning och produktutveckling har vi lyckats ta fram ett material för våra strålskyddskläder som är helt utan bly och dess negativa verkningar.

I vårt blyfria strålskyddsmaterial har bly ersatts med en speciell komposition av andra metaller, såsom antimon och wismuth, med samma strålskyddande egenskaper som bly, möjligt att återvinna och med lägre vikt.

För att mäta och fastställa de strålskyddande egenskaperna används samma internationella standard som för material innehållande bly, IEC 61331-1, som är obligatorisk för CE-märkning av alla strålskyddsprodukter.

I varje detalj hos våra produkter och i varje steg i tillverkningen försöker vi finna den mest miljövänliga lösningen; till förmån för kommande generationer, våra kunder och våra medarbetare.