FANTOM FÖR KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING

Vi representerar världens ledande tillverkare av fantom för kvalitetssäkring, simulation och undervisning inom diagnostisk radiologi, ultraljud och strålterapi. Vi har fantom för varje behov och modalitet.

Anatomiska fantom i vävnadsliknande material för undervisning och simulering inom röntgen, datortomografi och strålterapi. Fantom Fantom
Fantom Fantom
Tekniska fantom för kvalitetsäkring inom röntgen och datortomografi. 006-type CTDI Sedentex-CTIQ
SFS-Set Sedentex-CTDI Sedentex-CT